Ciljevi

Ciljevi udruženja za edukaciju i nauke
EDUCOINI Niš

 • Izvodjenje i organizovanje kontinuirane medicinske edukacije lekara, farmaceuta, medicinskih i zdravstvenih radnika, edukacije ekonomista, pravnika, sociologa, inženjera mašinstva, elektonike i ostalih obrazovnih profila.
 • Organizovanje stručnih sastanaka, seminara, kurseva, simpozijuma i kongresa u cilju kontinuirane edukacije.
 • Organizovano učešće i nastup na domaćim i stranim skupovima i kongresima.
 • Posredovanje u praćenju i upoznavanju sa savremenim stručnim i naucnim saznanjima, metodama i praksama.
 • Praćenje i upoznavanje članova sa domaćim i svetskim dostignucima.
 • Posredovanje u organizovanju naučno-istraživačkog rada i okupljanju mladih stručnjaka Srbije iz svih oblasti nauke.
 • Obezbedjivanje i izdavanje stručnih časopisa i druge literature.
 • Zalaganje za uspostavljanje profesionalnih standarda.
 • Zaštita interesa i poboljšanje položaja članova Udruženja.
 • Promovisanje i upoznavanje šire javnosti sa aktivnostima i dostignućima Udruženja.
 • Pružanje stručne pomoći i edukacija u oblasti poslovanja privrednih i drugih subjekata i saradnja sa državnim i drugim organima u ovoj oblasti.
 • Zastupanje i predstavljanje privrednih i drugih subjekata u medjunarodnim i domaćim razvojnim projektima i izrada projekata.
 • Medjunarodna saradnja i posredovanje u ovoj oblasti.
 • Saradnja sa stručnim časopisima i pružanje stručne pomoći u cilju predstavljanja naučnih i drugih radova javnosti.
 • Promocija kulturne baštine grada Niša i Republike Srbije.
 • Organizovanje putovanja edukativne prirode.
Postavite nam pitanje. Mi smo uvek tu za Vas!