Akreditacije od 19.nov 2019. godine

A-1-2668/19

Stručni sastanak 1. kategorije “Antagonisti adrenergičnih alfa receptora u terapiji benigne hiperplazije prostate-BHP”

A-1-2669/19

Stručni sastanak 1. kategorije “Kombinacija D-manoze i Saccharomyces boulardii u tretmanu akutnih i rekurentnih urinarnih infekcija”

A-1-2670/19

Stručni sastanak 1. kategorije “Kombinacija D-manoze i Saccharomyces boulardii u tretmanu urinarnih infekcija izazvanih bakterijom Ešerihija koli”

A-1-2671/19

Stručni sastanak 1. kategorije ” Astma i HOBP, kako kontrolisati simptome i sprečiti pogoršanja u ordinaciji lekara opšte medicine?”

A-1-2672/19

Stručni sastanak 1. kategorije ” Ranom reakcijom do optimalne kontrole hroničnih respiratornih bolesti”

A-1-2673/19

Stručni sastanak 1. kategorije “Primarni efekat adrenergičkih alfa 1 blokatora kod bolesnika sa benignom hiperplazijom prostate”

A-1-2675/19

Stručni sastanak 1. kategorije “Uticaj respiratornih poremećaja sna na kontrolu HOBP-a i astme”

A-1-2674/19

Nacionalni kurs/seminar 1.kategorije “Savremeni pristup lečenja HOBP-a-Individualizacijom terapije do adekvatne kontrole bolesti”

A-1-2674/19

Nacionalni kurs/seminar 1.kategorije “Savremeni pristup lečenja HOBP-a-Individualizacijom terapije do adekvatne kontrole bolesti”

A-1-2677/19

Nacionalni kurs/seminar 1.kategorije “Savremena rešenja u terapiji HOBP-a, astme i alergijskog rinitisa- individualizacija pristupa”

A-1-2676/19

Elektronski test “Poboljšanje procesa rada u zdravstvenim ustanovama primenom zahteva standarda ISO 9001:2015”